Site Loader
J. Ťatliaka 1785/6, 02601 Dolný Kubín

Sokratove tri sitá
Jedného dňa prišiel k Sokratovi akýsi rozčúlený človek:
“ Počul si už, Sokrates, čo urobil tvoj priateľ? Musím ti to
ihneď povedať.“
„Moment,“ prerušil ho mudrc. „Preosial si to, čo mi chceš
povedať, cez tri sitá?“
„Cez tri sitá?“ prekvapene sa opýtal ten človek.
„Áno, áno, cez tri sitá. Prvým sitom je pravda. Preskúmal
si, či všetko, čo mi chceš povedať, je naozaj pravda?“
„Nie, len som to počul a … „
„Tak teda si to zaiste preosial cez druhé sito, ktorým je
dobro. Je to, čo mi chceš povedať, keď už nemôžeš
dokázať, že je to pravda, aspoň dobré?“
Ten druhý váhavo odpovedal: „Vôbec nie, práve
k II naopa …
„Aha!“ prerušil ho Sokrates. „Tak použime ešte tretie sito
a pozrime sa, či to, čo mi chceš povedať a čo ťa tak
rozrušilo, je potrebné!“
„Potrebné to veru nie je … „
„Teda,“ usmial sa mudrc, „keď to nie je ani pravdivé, ani
dobré, ani potrebné, radšej na to zabudni a nezaťažuj
tým ani seba, ani mňa! “

Post Author: Administrator